Rutin

Upotreba rutina u medicini

Rutin predstavlja jedinjenje složenog šećera koje se dobija iz biljne vrste Carpobrotus Edulis. On je takođe prisutan u biljci Ruta graveolens zbog koje je rutin i dobio ime. On je sastavni deo heljdinih semena, asparagusa, agruma,  jabuke,  raznih bobica, breskve a takođe i zeleni čaj sadrži rutin. Rutin se koristi kao dopunski preparat i dodatak ishrani zbog svojih antioksidantskih I anti-bakterijskih svojstava.  On poseban značaj ima u razvoju krvi. Opšte je poznat pod nazivom P vitamin, iako ne pripada ni jednoj kategoriji vitamina.

 

Kako deluje?

Rutin je biljni flavonoid. On ima sposobnost da se kombinuje sa katjonima biljaka.  Kod ljudi, on se vezuje sa jonom gvožđem Fe2 i sprečava njegovo vezivanje za vodonik peroksid, reakcija koja bi inače dovela do formiranja slobodnih radikala koji imaju potencijal da oštete ćelije. Na ovaj način, rutin štiti ćelije od oksidativnog stresa delujući kao antioksidans.

Još jedno od dejstava je njegova inhibicija vaskularnog endotelijalnog faktora rasta u koncentracijama koje su netoksične za organizam. VEFR je odgovoran za formiranje novih krvnih sudova (anginogenezu). Rutin stoga deluje kao inhibitor anginogeneze. Ovo je osnovni mehanizam njegovog delovanja kao anti-tumor agensa.

 

Zdravstve prednosti rutina

Postoje mnoge zdravstvene prednosti rutina a navešćemo neke od njih u nastavku teksta:

 

Razblaživanje krvi

Rutin uspešno sprečava formiranje ugrušaka krvi inhibiranjem agregacije trombocita u krvi. To svojstvo ima zbog svoje sposobnosti da inhibira dejstvo aktivacije trombocita. Na ovaj način, sprečava zgrušavanje krvi i pomaže prilikom nejnog razvodnjavanja. Ova rekacija ga pretvara u izuzetnog kandidata za lečenje trombotičkih bolesti. Takođe on utiče na nastanak modrica koje prate korišćenje aspirina i drugih antikoagulanasa čiji nastanak može biti kontrolisan uz pomoć rutina kao alternativni vid sveobuhvatne terapije.

 

Za više informacija posjetite   https://www.eistria.com