Kardio problemi

Preporuke za pacijenta o srčanoj slabosti
Od svog ljekara ste dobili informaciju da imate dijagnozu srčane slabosti. Riječ je o stanju
smanjene pumpne sposobnosti srca. Srce „nema snage da pumpa“ onu količinu krvi, koja je
potrebna vašem organizmu kako bi se različiti dijelovi tijela opskrbili dovoljnom i adekvatnom
količinom kiseonika i drugih hranljivih materija. Posljedica toga je poremećena ravnoteža
između ponude i potražnje organizma, odnosno između količine krvi, koju srce može da pumpa i
količine krvi koju zahtjeva vaš organizam. Uzrok ovakvom stanju može biti srčani infarkt,
angina pektoris, visoki krvni pritisak, mane srčanih zalistaka, bolesti srčanog mišića, pretjerana
konzumacija alkohola i drugo. U nekim slučajevima nemoguće je sa sigurnošću odrediti šta je
„prouzrokovalo slabost srčanog mišića“. Savremeno liječenje srčane slabosti teži ka
maksimalnom „smanjivanju“ prisutnih simptoma bolesti i/ili njihovom kompletnom
odstranjivanju. Ne zaboravite da lijekovi, koje Vam je ljekar odredio, dugoročno gledano, mogu
da pomognu „Vašem srcu da povrati dio svoje prvobitne snage“. Ovakvim pristupom liječenja
produžava se kvalitet života i životni vijek pacijenata. Ne postoji univerzalni sistem liječenja
pacijenata sa srčanom slabošću, odnosno liječenje je potrebno prilagoditi svakom pacijentu
pojedinačno. Ordinirajući ljekar mora upoznati svakog pacijenta sa dijagnozom srčane slabosti i
adekvatnom liječenju oboljenja.
Liječenje obuhvata:
1. Opšte savjete (upoznavanje sa simptomima i znacima bolesti, potrebu praćenja tjelesne
težine, u vezi socijalnih aktivnosti i svakodnevnih obaveza, putovanja, vakcinacije,
kontracepcije i hormonalne terapije).
2. Opšte mjere (dijeta-gojaznost, sol i unos tečnosti, pušenje, alkohol, fizička aktivnost
uključujući i „kontrolisane trening programe“, mirovanje, ali samo u slučajevima akutne
faze bolesti ili pogoršanja hroničnog oblika srčane slabosti). Vodite strogo računa da
uzimate propisane lijekove po protokolu liječenja bolesti u skladu sa uputstvima
ordinirajućeg ljekara.
Za više informacija posjetite   https://www.eistria.com