Liposomalni Artemisin -prirodna hemoterapija

Najsavremenije lipozomalne formulacije imaju veoma visok stepen prenosa lekova koji mogu čak biti porediti sa intravenskim ili intramuskularnim prenošenjem. Ova prenosna priprema i jedinjenja imaju izvanredne rezultate koji su direktno povezani sa veličinom komponenti, encapsulacijom kao i mnogim drugim parametrima koji povećavaju potencijal ovog načina prenosa lijekova i jedinjenja.

Liposomi su izuzetno male jedinice obložene masćama koje se koriste za transport određenih jedinjenja i koje unose ove jedinice direktno u ćelije naše organizme. Prednost liposoma leži u tome što one dozvoljavaju hranljivim sastojcima da se povežu putem biloškog procesa direktno na tkivo i na taj način povećavaju apsorbciju sadržaja koji prenose.

Više o liposomalnim preparatima možete pročitati u članku liposomske  preparate i njihovu primjenu

Zahvaljujući ovom slučaju, doze koje se upotrebljavaju su smanjene od 5 do 15 puta u odnosu na dozu standardnih preparata, takođe su dodaci u slučaju liposa, jer jednom kada se nalaze u krvotoku, oni plivaju duže vrijeme unutar krvotoka. Na taj način one imaju povećanu apsorbciju i povećanu sposobnost lečenja i takođe su ekonomičnije od običnog tipa transporta. Ne samo da su jednijenja obložene mastima zaštićenim od stomačnog kiselina, već i od razlaganja u gastrointesinalnom sistemu. Treba napomenuti da liposomi bukvalno gutaju tri tipa belih krvnih zrnaca monociti, eozinofili i neutrofili, a rezultat je poboljšanje funkcija ovih belih krvnih zrnaca.

Ova činjenica predstavlja prednost prilikom modulacije nekih imuno-regulatora koji bi trebali stupiti u kontakt i aktivirati makrofage u slučaju malignih slučajeva. Ovaj način transporta se takođe koristi za infiltraciju i direktno ispuštanje sadržaja u maligne grupe. Fagociti (ćelije koje štite organizam od štetnih materija, mikroba i odumirućih ćelija) su najaktivniji i najrizutniji u jetri i naučno dokazana izuzetno dobra interakcija liposoma sa ovim ćelijama, a interakcija sa liveratomom može se automatski povezati.

Ćelije i liposomalni preparati

ćelija liposomalni artemisininTreba napomeuti takođe da sve ćelije sadrže fosfolipide kao jednu od ključnih komponenti ćelijskog zida pa takođe može da se očekuje povećana interakcija liposoma sa ćelijskim zidom a ujedno i sa samim ćelijama i povećan unos sadržaja liposoma. Predpostavlja se da liposome mogu da se integrišu u ćelijske zidove i da ih ćelije koriste za izgradnju i obnavljanje ćelijskog zida. Kad dođe do ove reakcije, supstanca koja predstavlja osnovni sadžaj lipozoma se slobađa unutar ćelije. Ova osobina obezbedjuje lipozomi karakterističan potencijal prenošenja sadržaja i agensa za lečenje u unutrašnjost ćelije kao i okolne ćelije primaoce. Imajući u vidu da liposome imaju odloženi stepen pražnjenja ( razlog što se ne vrši vezivanje svih liposoma u isto vreme, pošto neke se slobodno kreću u krvotoku) one mogu da postignu isti intezitet delovanja u dužem vremenskom roku.

Za više informacija posjetite   https://www.eistria.com