Kancer dojke

Kancer dojke terapija za lečnje uglavnom asocira na isrpljujuće hemioterapije koje se ponavljaju u kontinuitetu dok do te mere ne izmore organizam osobe koja je obolela da lekari zapravo I ne mogu da ih praktikuju. Takodje kancer dojke terapija asocira na bolne operacije za koje je potrban dugi vremenski period rehabilitacije da bi rane zarasle i pacijent normalno fukcionisao.Terapija za kancer dojke takođe može da predstavlja hormonska terpaija lekovima koji onemogućuju hormonski zavistan kancer da se dalje razvija.

Zapravo sve gore navedeno je tačno ali opet i nije. Hemioterapija kao kancer dojke terapija zapravo u nekim slučajevima je neophodna kao procedura za čišćenje organizma od zaostalih ćelija kancera koji ne može da se očiste operativnim putem. Ako smo primorani da koristimo hemioterapiju, zapravo nije nam onemogućeno da koristimo neke od prirodnih preparata koji pomažu organizmu da je lakše podnese ili preparata koji pojačavaju njeno delovanje.

Hemioterapija koja se najčešće koristi je ona u kojoj se koriste alkilujući agensi a uglavno su to mekhloretamin, ciklofosfamid, hlorambucil, heksametilmelamin, altretamin. Od predhodno navedenih se razlikuju nitroze koje mogu da pređu krvno-moždanu barijeru i one se koriste kod lečenja tumora na mozgu.

Alkaloidi biljaka se takođe koriste kao tretman hemioterapije a dobijaju se iz pojedinih tipova biljaka. Vinca alkaloidi se dobijaju iz Catharanthus rosea biljke. Taksani se dobijau iz biljke Taksus.

Pored ovih tipova hemioterapija imamo i anti tumor antibiotike, antimetabolite topoizomeraza inhibitore i antineoplastike.

Svima njima je zajedničko da onesposobe kancer da se dalje razvija i da ako je moguće smanje njegovu aktivnost i da ga unište. Prilikom upotrebe ovih preparata se aktiviraju odrđeni metabolički procesi u organizmu koji ne samo da imaju uticaj na kancer kao sastavni deo bolesnog organizma jer njega ne možemo tretirati kao zasebnu celinu unutar organizma ili strano telo, već i na zdrave ćelije koje nisu mutirale u kancer.

Ka što smo naveli hemoterapije mogu da se koriste posle operacije da unište zaostale ćelije kancera, pre operacije da bi razbile tumor koji je onda lakše operisati ili kod naprednih oblika kancera kod kojih nije moguće izvršiti operaciju.

Za više informacija posjetite   https://www.eistria.com