IP6 inozitol heksafosfat ubica kancera

IP6 označava inozitol heksafosfat predstavlja jedinjenje koje se u prirodi nalazi u nekoliko namirnica koje koristimo. IP6 inozitol heksafosfat ima značajnu ulogu u lečenju raka. IP6 takođe poznat kao fitinska kiselinadeluje vezujući gvožđe.

Gvožđe ima ulogu kao pojačivač i pomagač razvoja ćelija raka i zato se IP6  inozitol heksafosfat smatra kao veoma uspešan preparat u tretmanima protiv raka.

Gvožđe je neophodno za proizvodnju crvenih krvnih zrnaca u našem organizmu. Međutim, sa godinama, kad se postigne puna razvijenost organizma korišćenje gvožđa se smanjuje i ono polako počinje da se akumulira u organizmu. Ovaj proces kod žena nije toliko izražen jer one gube gvožđe tokom menstruacije.

Eugene D. Weinberg je dokazao da ova akumulacija gvožđa može izazvati razvoj raka. Postoji dosta primera. Rak se ubrzano razvija kad je visok sadržaj gvožđa u organizmu. Cigarete izazivaju rak pluća kad se oslobodi gvožđe iz njihovog skladišta feritina.

Alkohol povećava apsorbciju gvožđa što takođe izaziva rak. Crveno meso je bogato gvožđem i to je u većini slučajeva jedan od izazivača raka. Pacijenti kod kojih je povećan nivo gvožđa su skloniji razvoju raka. Neispravan metabolizam gvožđa u crvenim krvnim zrncima može dovesti do leukemije.

leukemija i ip6
Leukemija

Na isti način kao kod žena, ljudi koji redovno daju krv mogu smanjiti nivo gvožđa i stoga mogu smanjiti rizik od raka. Kod žena, rizik od raka dojke se povećava nakon menopauze kad se povećava i akumulacija gvožđa.

Ljudi koji konzumiraju žitarice koje sadrže IP6 inozitol heksafosfat, smanjuju nivo slobodnog gvožđa u organizmu. Tretmanom u kome se smanjuje sadržaj gvožđa u telu se pomaže organizmu da se izbori protiv raka.

Helatori gvožđa kao što je IP6 vezuju gvožđe u organizmu. Stoga ova jedinjenja mogu sprečiti razvoj raka. IP6 se nalazi u mekinjama i raznim semenkama i on je u potpunosti netoksičan. Ovo jedinjenje deluje selektivno plotiv ćelija raka i ne povređuje normalne ćelije.

ip6 istraživanje
Na sledećoj slici su prikazani rezultati istraživanje na miševevima sa ljudskim tumorom jetre posle 7 dana i posle 14 dana tretiranima sa IP6 40 mg/kg dnevno

Kako zapravo IP6 funkcioniše

Postoji gen koji štiti od raka poznat kao P53. Ovaj gen je otkriven na Univerzitetu u Koloradu prilikom posmatranja DNK kancerogenih ćelija. Otkriveno je da ovi DNK nizovi nemaju gen P53 a takođe je otkriveno da IP6 izaziva ekspresiju gena koji štite ćeliju od mogućeg nastanka tumora uključujući i ovaj gen.

IP6 je takođe potreban za reparaciju DNK. Oštećen  DNK može izazvati razvoj raka i njegova popravka je od suštinskog značaja za prevenciju raka.

Za više informacija posjetite   https://www.eistria.com