Eksperimenti na hepatoma

Eksperimenti na hepatoma kanceru sa artemisininom

Artemisnin je prva vrsta leka kojim se tretira osnovna verzija parazita Plasmodium falciparum ili bolesti poznatije kao malarija. Ovaj preparat je izolovan iz biljke Artemisa Annua ili narodski zvane slatki pelinkoja je već vekovima jedna od nosećih biljaka u kineskoj tradicionalnoj medicini.

Artemisnin ima peroksid vezu koja mu daje sposobnost da formira slobdne radikale posle kontakta sa gvožđem. Slobodni radikali su toksični za ćelije. Kancerogene ćelije zu izuzetno zavisne od gvožđa zbog dupliranja DNK prilikom deobe ćelija. Iz tog razloga kancerogene čelije sadrže visoku koncentraciju inter-celularnog gvožđa, više nego normalne ćelije da bi mogle da snabdeju nekotrolisanu replikaciju. Iz tog razloga Artemisnin je toksičan isključivo za kancerogene ćelije.

slatki pelin
Slatki pelin

Artemisinin kao pronalazak

Ovaj pronalazak vezan za artemisnin je dao inspiraciju mnogim istraživačima koji su posvetili svoj radi istraživanju kancerogenih oboljenja i otkrivanju novih terapija za tretiranje raka. I pored toga, artemisnin je manje potentan od drugih anti kancer lekova pa su potrebne veće količine ovog preparata da bi se postigao željeni efekat. Iz tog razloga razvijeni su efektivniji derivati artemisnina koji su korišćeni za klinička ispitivanja.

Ova jedinjenja su dala obećavajuće rezultate kao izuzetno potentni lekovi sa manje propratnih efekata u odnosu na dosada korištene tradiconalne anti-kancer agense.

Mnogi derivati artemisnina, podjednako oni jednostavni i kompleksni su testirani kao tretman za neke tipove kancera koji se pojavljuju kod ljudi. Hepatocelularni tip kancera je jedan od njih.

artemisinin istraživanje
Artemisinin

Hepatocelularni kancer i tretiranje

Hepatocelularni kancer ima dugo vreme razvoja bez prisutnih simptoma i komplikacija. Iz tog razloga većina pacijenata imaju veoma razvijenu bolest sa mnogim porširenjima i tumorima visokog stepena u vreme kad je ona dijagnostifikovana. Ovi rezultati su povezani sa veoma niskom stopom preživljavanja koja u proseku je u okviru od 5 godina od vremena nastanka.

Opcije tretiranja hepatocelularnog kancera uključuju hirurške intervencije i hemoterapiju. Hirurške intervencije nisu moguće kod slučajeva sa razvijenim tipom tumora. Iz tog razloga farmakološka terapija je izuzetno važna za tretiranje ovog tipa kancera. Tradicionalni hemoterapeutski lekovi nisu toliko efektivni na razvijene tipove kancera pa čak i kad se koriste kombinovani. Ova činjenica dodaje još veći pritisak na medicinu i naučnike da pronađu alternativu klasičnim metodima lečenja.

Gemcitabin najnovji lek širokog spektra dejstva sa anti-kancerogenim svojstvima je uključen u najnovija medinska ispitivanja lečenja raka jetre. Istraživanja su dala pozitivne rezultate do sad. Dalja istraživanja su nastavljena sa ovim lekom i kombinovanjem sa artemisninom i njegovim derivatima. Artemisinin takođe pokazuje dobra svojstva kod lečenja kancera jetre više informacija lečenje hepatoma kanceraartemisininom.

Anti-kancerogeno delovanje artemsinina uključuje uticaj na apoptozu ili odumiranje kancerogenih ćelija. Metod delovanja u ovom pravcu još uvek nije definisan.

Za više informacija posjetite   https://www.eistria.com