Cezijum hlorid

 

Borba protiv kancera se polako ali sigurno približava pragu pobede uz pomoć grupe istraživača koji se bore na prvoj liniji fronta. Istraživači širom sveta su ujedinili snage u borbi protiv raka. Neki od njih su se fokusirali na njegovo ponašanje, sa ciljem da ga unište i da preventivno deluju u njegovom daljem razvoju, dok su se drugi fokusirali da utiču na njihov rast ne bili li sperčili njegovu ekspanziju do određene veličine i redukovali brojnost jer tad kancer može da počne sa osvajanjem ostalog, zdravog organizma i metastazira u svim delovima tela.

Razvoj kancera

Razvoj kancera

Kancer je veoma teško pobediti kad se jednom pojavi u našem telu zbog velikog broja „zombi“ ćelija. Ove ćelije žive večno dokle god je telo oboleloga živo. Kancerogene ćelije poseduju šest obeležja kancerogene mutacije koja im omogućavaju sposobnost da se dele u velikom broju u kontinuitetu i nekontrolisano. Ove ćelije ne podležu prirodnom zakonu ćelijske starosti i apoptoze.

Ove ćelije nastavljaju da rastu, ugrožavajući normalne ćelije i njihove izvore hrane. One gube svoju fiziološku funkciju i ugrožavaju, a ujedno slabe organizam. Osloboditi se ovih ćelija nije nimalo lako pošto su one nastale od normalnih ćelija i pošto su okružene njima. Svaki citostatički lek čiji je cilj da uništi kancerogene ćelije će takođe uticati i na normalne ćelije a uz to su pristutni i propratni efekti hemoterapije i zračenja. Istraživači širom celog sveta su ujednjeni u pronalaženju oružja sa manjim propratnim efektima u cilju borbe protiv kancerogenih ćelija i njihovog selektivnog uništavanja.

Klasični načini lečenja su operacija, hemoterapija i zračenje ali ciljana terapija koja uništava isključivo kancerogene ćelije će imati mnogo manje negativnih efekata na ljudski organizam prilikom obavljanja svog osnovnog zadatka.

istraživanje artemisinin i kancer

Alkalni metali i uticaj na nastanak kancera

Grupa naučnika 1980 godine je istraživala geografsku zastupljenost određenih tipova kancera. Otkrili su da u pojedinim delovima sveta, poijava kancera je veoma niska. Otkriće je aktiviralo pitanje dali postoji povezanost sa okruženjem.

Studije su završene, a otkriveno je da povećan broj slučajeva raka direktno povezan sa sastavom zemljišta a, u onim oblastima u kojima je bila povišena koncentracija alkalnih metala zastupljenost kancera je bila smanjena. 1920 godine tim naučnika je sugerisao da cezijum hlorid kao alkal može da bude efektivan anti kancer agens , ali deset godina kasnije, dalja istraživanja su pokazala da ovo jedinjenje ima minimalan uticaj na rast tumora.

Za više informacija posjetite   https://www.eistria.com