Detoxikacija(Limfni sistem)

Limfna drenaža terapija koja obećava

Limfni sistem je vitalan ali često zanemaren aspekt koji je neophodan za funkcionisanje tela. Primarne komponente limfnog sistema su slezina, timus (grudna žlezda) i limfni čvorovi. Zajedno, ove komponente služe za usmeravanje ćelija imunog sistema tela na ona mesta gde su one potrebne. Limfni sudovi formiraju kanale za komunikaciju između pomenutih komponenti.

Limfni sistem se smatra delom cirkulacionog sistema tela, a opslužuje nekoliko funkcija, od kojih je najvažnija prenos ćelija imunog sistema. Limfni sistem ne samo da nosi bela krvna zrnca po celom telu, već je odgovoran i za obuku ovih imunih ćelija kako bi mogle pravilno prepoznati napadače i uspešno se boriti protiv njih.

Zagušenost limfnog sistema

Nažalost, tečnost unutar limfnog sistema – poznata kao limfa – može postati zagušena. Jedan od najčešćih razloga za ovo „zatvaranje“ limfnog sistema jeste kancer. Klasičan primer je osoba koja boluje od raka dojke i kod koje su uklonjeni limfni čvorovi kao deo operacije. Ostala limfna mreža može postati preopterećena, što uzrokuje pojavu rezervne verzije limfne tečnosti. Nakupljena tečnost dovodi do pojave vidljivog otoka ruke, poznatog kao limfedema.
Nije neophodno da limfni čvorovi nedostaju da bi se pojavio limfedem. Ponekad, tumor može biti toliko veliki da ometa prolaz limfne tečnosti i uzrokuje limfedem. Infekcija, upale i anatomske abnormalnosti takođe mogu rezultirati kompromitovanim pravilnim protokom limfne tečnosti.
Jedan od izvrsnih tretmana za ponovno pokretanje limfnog sistema jeste limfna drenaža (LDT), koji je nežan, neinvazivan tretman koji se koristi za stimulisanje funkcija limfnog sistema.

drenaža limfe
Drenaža limfe

Istorija limfne drenaže

Frederik Milard, kanadski lekar, zaslužan je za stvaranje i priznavanje termina „limfna drenaža“ 1922.
Međutim, limfna drenaža koju danas znamo prvi put je korišćena 1930-ih godina od strane doktora Emila i Estride Voder, tima supružnika u Francuskoj. Od tada je doktor Bruno Čikli, francuski lekar, proširio naše znanje o tome kako limfna drenaža može poboljšati funkciju limfnog sistema.
Prema rečima doktora Čiklija, limfna drenaža ima nekoliko ključnih efekata u telu:

  • Aktivira cirkulaciju limfe, kapilara, vena, intersticijske tečnosti, cerebrospinalne tečnosti i sinovijalne tečnosti
  • Uklanjanje toksina
  • Odvodnjavanje proteina, što je korisno u rešavanju edema.
  • Evakuacija masti
  • Poboljšano funkcionisanje nervnog sistema
  • Stimulacija imunog sistema

Poboljšana funkcija imunog sistema je možda najvažnija prednost terapije limfne drenaže kada se radi o lečenju karcinoma.

limfni sistem drenaža
Limfovod

Terapija limfna drenaža

Limfna drenaža je prvobitno vršena od strane terapeuta koji su sprovodili masaže koristeći samo ruke. Iako je to bilo efikasno, bilo je i intenzivno po pitanju rada. Noviji razvoj i onaj koji se visoko preporučuje jeste da se postigne limfna drenaža pomoću specijalizovane opreme napravljene specijalno za tu svrhu a ona u rukama iskusnog tehničara nudi superiorne rezultate.

U sadašnje vreme, limfni drenažni terapeuti koriste uređaj koji koristi svetlost i zvuk kako bi stimulisao pravilan protok limfne tečnosti. Dok pacijent udobno leži na krevetu, svako od glavnih limfnih područja tela se stimuliše od strane uređaja. Više pažnje se može i treba posvetiti onim područjima gde su prisutne značajne blokade limfe. Bez izuzetka, pacijenti navode da je tretman veoma opušten. Obično pacijenti obavljaju dve sesije tretmana nedeljno, pri čemu svaka sesija traje otprilike jedan sat.

Limfna drnaža kao stimulacija

Zbog toga što limfna drenaža vrši detoksifikaciju tela, veoma je važno ostati dobro hidriran. Potrebno je uvek podsticati pacijente da piju dodatnu vodu u danima dok se sprovodi tretman.

Lepota limfne drenažne terapije leži u tome da stimuliše telo na prirodan način tako da se funkcija imunog sistema pravilno stimuliše. Ključna reč ovde je prikladnost, jer je potrebno poboljšati imunološku funkciju tako da ona može obavljati svoj posao, ali ne i do tačke suvišne stimulacije. Mnogi pacijenti veruju da što je veća aktivnost imunog sistema, to bolje. To nije tačno, jer imunološki sistem može biti pre-aktivan do tačke da reaguje na stimulanse koji nisu štetni. Ovo je verovatno isto tako loše, ako ne i gore, od neaktivnog imunološkog sistema. Kada je reč o kanceru, postizanje ove delikatne ravnoteže je od suštinskog značaja.

Zaključak

Limfna drenaža je terapija koja je veoma vredna u tretiranju kancera jer se bavi poznatim poremećajem imunološkog sistema koji vidimo kod pacijenata koji boluju od karcinoma. Pravilnim stimulisanjem imunološkog sistema, kao i obezbeđivanjem detoksifikacije u tom procesu, možemo postići izvanrednu dopunu drugim tretmanima unutar protokola. Ono što se sa sigurnošću može reći jeste da je limfna drenaža i sigurna i efikasna.

Drenaža limfe masaža